Indikator potrošnje i veličine državnih organa za 2016. godinu

Indeks Veličine Vlade

Veličina Vlade
velicina-vlade

Veličina vladeZbirni indeks veličine vlade

Zbirni indeks predstavlja ukupnu veličinu vlade kojoj su građani izloženi, tj. uzimajući u obzir državni, entitetski, kantonalni i općinski nivo potrošnje vlade. Što je veća potrošnja vlade, manje ostaje na raspolaganju građanima koji kreiraju društvenu vrijednost, i time vlada postaje represivnija. Indeks se računa na skali od 0 do 10, po kojoj je 0 najslabija ocjena (tj. vlada košta građane najviše) a 10 najbolja (tj. vlada košta građane najmanje u poređenju sa drugim općinama).

Faktori koji se uzimaju u obzir su ‘Lična primanja‘ (troškovi zaposlenih), ‘Materijalni troškovi i usluge‘ i ‘Transferi i subvencije‘ u odnosu na indikativni bruto društveni proizvod općina. Više o indeksu možete saznati ovdje.

Po pitanju zbirnog indeksa, najmanju izloženost troškovima vlade imaju građani grada Sarajeva, tj. vlada najmanje uzima iz njihovog džepa. Ako se uzme u obzir da građani grada Sarajeva imaju dodatno i najveći bruto društveni proizvod po stanovniku, to znači da u prosjeku najviše zarađuju u FBiH, i da im se najmanje uzima od te zarade, tj. kupovna moć im je drastično veća nego kod ostatka populacije FBiH.

Najgore stanje je u općinama Domaljevac Šamac, Ravno i Dobretići, gdje je veličina vlade ekstremno represivna, tj. veličina vlade je u odnosu na ostale općine nesrazmjerno velika.

 

Veličina vlade - Top 10

RangOpćinaIndeks za 2016.
1SA Novo Sarajevo9.42
2SA Centar9.36
3SA Novi Grad9.18
4Mostar8.98
5Ilidža8.98
6SA Stari Grad8.82
7Čitluk8.71
8Vogošća8.53
9Hadžići8.31
10Konjic8.27

Veličina vlade - zadnjih 10

RangOpćinaIndeks za 2016.
70Bosansko Grahovo5.53
71Prozor5.26
72Odžak5.24
73Foča-Ustikolina5.21
74Glamoč4.98
75Trnovo4.94
76Pale-Prača4.12
77Dobretići2.61
78Ravno2.13
79Domaljevac Šamac0.92

Veličina Vlade – Svih 79

velicina-vlade-opstina

Veličina općinaPod-indeks: Veličina općina

Zbirni indeks ne omogućava da se specifizira koji nivo vlade i na koji način utiče na (ne)ekonomičnost trošenja. Iz tog razloga je kreiran pod-indeks za veličinu samih općina, tj. indeks koji uzima u obzir samo vrijenosti ostvarene na nivou općinskih vlada.

Mapa ukazuje na činjenicu da nema velikih odstupanja u trošenju općina. Njih 42 prvih ima indeksnu vrijednost veću od 8,00 a 63 iznad 7,00. Ipak, općine Novo Sarajevo i Centar grada Sarajevo su vodeće, tj. veličina općinskih vlada u spomenutim općinama je relativno ograničena u odnosu na ostale općine u FBiH. Preostale dvije općine grada Sarajevo, tj. općina Novi Grad i Stari Grad su također pri vrhu, što ukazuje da stanovnici grada Sarajevo uživaju relativno ekonomičniji rad svojih općina (uzimajući u obzir faktore koje čine indekse) u odnosu na druge.

Općine na dnu tabele su općina Ravno, Dobretići i općina Domaljevac Šamac, tj. ove općine pokazuju ekstremno odstupanje nivoa potrošnje u odnosu na ostale općine u FBiH.

Top 10 općina

RangOpćinaIndeks za 2016.
1SA Novo Sarajevo9.92
2SA Centar9.84
3SA Novi Grad9.57
4Mostar9.38
5Ilidža9.32
6Vitez9.19
7Goražde9.19
8SA Stari Grad9.13
9Banovići9.11
10Široki Brijeg9.00

Zadnjih 10 općina

RangOpćinaIndeks za 2016.
70Neum6.35
71Sapna6.32
72Vareš6.31
73Foča-Ustikolina6.28
74Prozor4.26
75Pale-Prača3.80
76Trnovo3.27
77Domaljevac Šamac1.91
78Dobretići1.31
79Ravno0.17

Veličina Vlade Općina – Svih 79

velicina-vlade-kantona

Veličina kantonaPod-indeks: Veličina kantona

Kao i sa pod-indeksom veličine općina, tako je i pod-indeks veličine kantona kreiran radi detaljnijeg uvida u čimbenike veličine vlade, a ovaj pod-indeks uzima u obzir samo vrijenosti ostvarene na nivou kantonalnih vlada.

Kartografski pregled pod-indeksa veličine kantona ukazuje da se značajnije razlike između općina kreiraju na nivou kantona. Interesantno je da samo Hercegovačko-neretvanski kanton spada u kategoriju ograničene veličine vlade. Također je vrijedno pažnje da Kanton Sarajevo ne slijedi primjer svojih općina, tako da se sa ocjenom uglavom ograničena veličina vlade nalazi na četvrtom mjestu. Srednjobosanski zauzima drugo a Tuzlanski kanton treće mjesto i čine ostatak grupa kantona sa ocjenom uglavnom ograničena veličina vlade. Posavski kanton se nalazi na dnu liste.

U tabeli sa indeksnim vrijednostim se pored prve kolone sa vrijednostima indeksa mogu pregledati i pod-kategorije i njihove vrijednosti, koje čine prosječnu indeksnu vrijednost. Tu se npr. vidi razlog slabijeg plasmana Kantona Sarajevo, a to je najslabija vrijednost u kategoriji “Transferi i subvencije/BDP”, što ukazuje da Kanton Sarajevo ogromna sredstva prenosi iz džepa svojih poreskih obveznika u džepove i na račune korisnika finansijskih beneficija.

 

RangKantonIndeks za 2016.Lična primanja/BDPMaterijal i usluge/BDPTransferi i subvencije/BDP
1Hercegovačko-Neretvanski9.058.459.089.62
2Srednjo-Bosanski7.756.237.0110.00
3Tuzlanski7.667.129.166.69
4Kanton Sarajevo7.499.9910.002.47
5Zeničko-Dobojski6.877.656.226.75
6Zapadno-Hercegovački6.000.009.178.82
7Kanton 105.603.255.627.93
8Bosansko-Podrinjski5.476.037.842.54
9Unsko-Sanski5.433.227.105.96
10Posavski2.663.910.004.07