TESTNA FAZA I PRIPREMA ZA POST-IZBORNO ISTRAŽIVANJE

INDEKS RADA OPĆINA BIH 2020


„Indeks rada općina“ (IRO) je jedinstveno sredstvo nadgledanja rada u oblasti lokalne samouprave koje je razvio tim Centra za javne politike i ekonomske analize (CPA) sa zadatkom da se na jedan objektivan, naučno-relevantan, koncizan i efikasan način građanima prezentiraju podaci o pružanju usluga nadležnih općinskih službi, kao i javnih preduzeća i ustanova koje djeluju na općinskom nivou. Upotrebom ovih relevantnih i vjerodostojnih podataka imamo mogućnost da se kvalitetnije i jasnije usmjeravamo ka izgradnji efikasnih institucija tržišne ekonomije, te da pratimo kako se lokalni čelnici ponašaju, i kakve projekte uopćepodržavaju a kakve ne. Ovakvim pristupom možemo također pozitivno djelovati na zaštitu prava građana, kako individualnih tako i kolektivnih. Cilj IRO-a možemo svesti na uspostavljanje efikasnog mjerača/parametra koji u svakom momentu svakom zainteresovanom subjektu može dati odgovor na pitanja poput: koja je to lokalna zajednica najefikasnija u svome radu; koji su parametri njene efikasnosti; koje su glavne prednosti i nedostaci na nivou te lokalne zajednice po određenim sektorima? Na taj način bi se kreirala “zdrava” konkurencija i jedan prirodan rivalitet među općinama/gradovima a što ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti i uopće životnog kvaliteta građana. NAPOMENA: u 2021. godini je cilj uključiti što veći broj općina u indeks kako bismo na što relevantniji način pratili razvoj lokalnih zajednica, i evaluirati rad izabranih političkih opcija.


POJEDINAČNE OPĆINE

Na linkovima ispod možete pogledati i preuzeti grafike pojedinačnih općina.


PREUZMI IZVJEŠTAJ